La integració tarifària al Bages

El sistema tarifari integrat permet que l’usuari pugui utilitzar l’autobús (urbà i interurbà), el tren (FGC i Renfe Rodalies), el metro o el tramvia amb un únic bitllet sense que això comporti una despesa addicional.

Això suposa un important estalvi per als usuaris del transport públic, que disposen d’una amplia gamma de títols integrats diferents (T-10, T-50/30, T-Mes, T-Familiar (70/30), T-Trimestre, T-Jove i T-Dia), depenent de les seves necessitats. Aquests títols s’adquireixen d’acord amb el nombre de zones per on transiti l’usuari, pagant fins a un màxim de 6 zones.

Un desplaçament és el trajecte des d’un origen a una destinació, utilitzant els diferents modes de transport. Cal comprovar per quantes zones es transita en el desplaçament des de l’origen fins a la destinació, tenint en compte el recorregut del transport que utilitzem.

Exemple:

Si sortim de Cardona (zona 6E) i volem anar fins a Barcelona (zona 1) haurem de comptar 6 zones. Però si volem anar de Cardona (zona 6E) a Manresa (zona 6C) només comptarem 2 zones.

Els títols integrats de viatges limitats (T-10,T-50/30 i T-Familiar) permeten fins a tres transbordaments de diferents modes de transport. La resta de títols integrats no tenen cap limitació. En cada transbordament és obligatori validar-los i, si ho fas dins del temps permès no et descomptarà cap viatge més.

El període de temps de que es disposa és d’1 hora i 15 minuts per als títols de transport d’1 zona i s’incrementa en 15 minuts per a cada zona addicional. Així doncs, amb una targeta de 6 zones tens 2 hores i 30 minuts:


1 zona2 zones3 zones4 zones5 zones6 zones
Temps de transbordament1:15h1:30h1:45h2:00h2:15h2:30h

Els desplaçaments amb origen o destinació en estacions contigües i de zones diferents podran realitzar-se amb una targeta T-10, T-50/30 o T-Familiar d’una zona, si no es realitzen transbordaments.