Zonificació

L’àmbit del sistema tarifari integrat arriba a un total de 253 municipis dividits en 6 corones i diferents sectors tarifaris. Els títols integrats s’adquiriran d’acord amb el nombre de zones per on transiti el viatger, pagant fins a un màxim de 6 zones.Zonificació